logo

* Τιμές χωρίς ΦΠΑ, υπολογίζεται στο ταμείο πριν την πληρωμή.

About Us

Όροι Ενέργειας του Διαγωνισμού "The art of Spident"

 

 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό «The Art of Spident» ;

  Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε Ελλάδα και Κύπρο στην παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών πάσης φύσεως καθώς και οι φοιτητές Οδοντιατρικής Ελληνικών και Κυπριακών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 2. Ποιο είναι το αντικείμενο του Διαγωνισμού «The Art of Spident» ;

  Η ανάδειξη και βράβευση του καλύτερου VIDEO και της καλύτερης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με την χρήση προϊόντων SPIDENT.

 3. Με βάση ποια κριτήρια αξιολογούνται οι συμμετοχές ;

  Το τελικά εικονιζόμενο αισθητικό αποτέλεσμα σε συνάρτηση με το βαθμό δυσκολίας του περιστατικού (πριν-μετά)

 4. Ποιος θα αξιολογήσει τις συμμετοχές;

  Το έργο της αξιολόγησης φέρει αποκλειστικά ο Μητρικός Κατασκευαστικός Οίκος SPIDENT Co South Korea, ο οποίος θα συστήσει και ειδική ομάδα για την λήψη απόφασης σχετικά με τους τελικούς Νικητές.

 5. Πόσες είναι οι κατηγορίες του Διαγωνισμού;

  Δύο (2) : 1) Best VIDEO (καλύτερου βίντεο) και 2) Best PHOTO (καλύτερης φωτογραφίας)

 6. Πώς μπορεί να συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος;

  Επιλέγοντας είτε μια από τις 2 ως άνω κατηγορίες είτε και τις 2 , χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε προϊόν από την ευρεία γκάμα της SPIDENT σε κλινική θεραπεία επιλογής του και καταγράφοντας τα στάδια της αποκατάστασης σε μορφή φωτογραφίας ή video. Εν συνεχεία, το οπτικό αυτό υλικό αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]

 7. Οι εικόνες ή το βίντεο θα πρέπει να επεξεργάζονται πριν την αποστολή τους ;

  Όχι απαραίτητα. Μπορείτε να αποστέλλετε το υλικό όπως το εξάγετε από την συσκευή καταγραφής ( φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα). Οποιαδήποτε επεξεργασία απαιτηθεί, θα γίνει από την μητρική εταιρία Spident Co.

 8. Ποια στοιχεία πρέπει να συνοδεύουν την αποστολή του οπτικού υλικού;

  1. Το όνομα του προϊόντος Spident που χρησιμοποιήσατε (π.χ ESCOM 250 ρητίνη)
  2. Τα στάδια της διαδικασίας που ακολουθήθηκε
  3. Τα στοιχεία του κατόχου πνευματικής ιδιοκτησίας ( Όνομα θεράποντος ιατρού, τίτλος οδοντιατρείου ή οδοντιατρικής κλινικής. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, επαναλαμβάνετε το όνομα του θεράποντος ιατρού)

 9. Ποιο είναι το έπαθλο του Διαγωνισμού;

  1. ΒΡΑΒΕΙΟ Καλύτερου VIDEO - Δωροεπιταγή 1.000 ευρώ για εξαργύρωση σε οποιοδήποτε προϊόντα επιλογής σας από το dentalequipment.gr
  2. ΒΡΑΒΕΙΟ Καλύτερης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - Δωροεπιταγή 300 ευρώ για εξαργύρωση σε οποιοδήποτε προϊόντα επιλογής σας από το dentalequipment.gr
  3. Κάθε συμμετέχων θα λάβει δωρεάν μια κασετίνα ESCOM 250 ( 5 σωληνάρια των 4 γρ σε χρώματα Α1, Α2, Α3.5 & Β2, Αδροποιητής FineEtch 5ml & Συγκολλητικός EsBond 5ml, A

 10. Πότε αποδίδονται τα ΈΠΑΘΛΑ και τα δώρα Συμμετοχής ;

  Το Έπαθλο καθώς και το δώρο για κάθε συμμετέχοντα (η κασετίνα ESCOM 250) θα παραδοθεί αμέσως μετά την ανακήρυξη του Νικητή από τον Μητρικό Κατασκευαστικό Οίκο Spident Co South Korea, εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021.

 11. Πόσα δώρα δικαιούται κάθε συμμετέχων ;

  Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται ένα δώρο συμμετοχής ανεξάρτητα από τις κατηγορίες που συμμετέχει ή το πλήθος των φωτογραφιών ή και video που αποστέλλει. Εάν από μια οδοντιατρική κλινική ( π.χ νομικό πρόσωπο), συμμετέχουν περισσότερα φυσικά πρόσωπα (διαφορετικοί θεράποντες ιατροί) τότε κάθε φυσικό πρόσωπο ( θεράπων ιατρός ) θα λάβει ένα δώρο συμμετοχής.

 12. Ποια είναι η χρονική ισχύς του Διαγωνισμού;

  Ο Διαγωνισμός ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει ξεκινήσει και ολοκληρωθεί η αποστολή του οπτικού υλικού που συμμετέχει στον Διαγωνισμό.

 13. Σε ποια ηλεκτρονική διεύθυνση αποστέλλονται οι συμμετοχές ;

  Στην ηλεκτρονική Διεύθυνση [email protected]

 14. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις ποια είναι τα μέσα επικοινωνίας ;

  1. Στο e-mail [email protected]
  2. Τηλεφωνικά + 30 2310 780692, -792 κα Σταυρούλα Καμπούρη
  3. Ενημερώσεις που αφορούν την εξέλιξη του Διαγωνισμού θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.dentalequipment.gr καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( Facebook, Instagram)

Επίσημος Συνεργάτης

 • product
 • product
 • product
 • product
 • product
 • product
 • product
product
product
product
product
product
product
product

Newsletter

Eγγραφείτε και μάθετε πρώτοι όλες τις προσφορές!

Newsletter

Eγγραφείτε και μάθετε πρώτοι όλες τις προσφορές!